Jawatan Kosong Terus Ke Email Anda:

Delivered by FeedBurner

JAWATAN KOSONG DI PENTADBIRAN NEGERI PERLIS

on Wednesday, February 23

Permohonan Adalah Dipelawa Kepada Warganegara Malaysia, Anak Negeri Perlis Yang Berkelayakan Bagi Mengisi Kekosongan Jawatan Sepefti Berikut Di Pentadbiran Negeri Perlis.

Jawatan : Tukang K2
Klasifikasi: Perkhidmatan Mahir/Separuh MahirfFidakMahir
Kumpulan Perkhidmatan : Sokongan
Gred lawatan : R1l
Jadual Gaji :
P1 T1 RM 892.54 - P1 T15 RM 1647.28
PZTL RM 94B.OB - P2 T15 RM 1725.64
P3 T1 RM 1005.25 - P3 T15 RM 1805.63
KELAYAKAN

(i) Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :

(a) warganegara Malaysia;

(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;

(c)(i) tamat Tingkatan III sekolah menengah rendah bantuan penuh kerajaan; atau
(ii) pekerja-pekerja dalam perkhidmatan Pekerja Awam, Pekerja Awam Khas, Pemandu Kenderaan, Operator Loji dan Pemandu/Operator Jentera Pemunggah yang telah disahkan dalam perkhidmatan;

(d)(i) mempunyai Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat Pertengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam
bidang ketukangan yang berkenaan atau kelayakan yang diiKiraf setaraf dengannya oleh kerajaan; atau

(b) lulus Ujian Kemahiran dalam bidang ketukangan yang berkenaan (sama' ada yang mempunyai atau tidak
mempunyai piawaian MLVK) yang dijalankan atau diperaku oleh ketua perkhidmatan sebagai setaraf dengan
Sijil Kemahiran Malaysia Peringkat Peftengahan/Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2;

(e) berkebolehan beftutur, membaca dan menulis dalam Bahasa Malaysia dengan memuaskan   
(ii) Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Tukang K3 adalah layak dipertimbang oleh Pihak
Berkuasa Melantik berkenaan untuk kenaikan pangkat secara lantikan ke jawatan Tukang K2 Gred R11, teftakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
(a) mempunyai kelayakan di perenggan 1(d) di atas; dan
(b) berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan;
CARA MEMBUAT PERMOHONAN

(a) Permohonan hendaklah menggunakan Borang SUK.Ps.(PSM).1 (Pin.2011)
yang boleh didapati di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis.
(b) Semua permohonan hendaklah diseftakan dengan:
(i) Sijil-Sijil Persekolahan dan sekeping gambar berukuran passport.
(ii) Permohonan hendaklah di hantar dalam sampul surat berukuran
32 sm x 23 sm.


TARIKH TUTUP PERMOHONAN
Tarikh tutup permohonan ialah pada 28 Februari 2011.


ALAMAT PERMOHONAN
Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
(Bahagian Pengurusan Sumber Manusia)
Aras 1, Kompleks Dewan Undangan Negeri
Persiaran Wawasan
O1OOO KANGAR

SENARAI JAWATAN KOSONG 2011 TERKINI
Ranking: 5

{ 0 comments ... read them below or add one }

Post a Comment