Jawatan Kosong Terus Ke Email Anda:

Delivered by FeedBurner

IKLAN JAWATAN KOSONG 2011 KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA

on Monday, February 28

IKLAN JAWATAN KOSONG

Permohonan adalah dipelawa daripada Warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi mengisi jawatan di Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.

JAWATAN
  1. Pembantu Am Pejabat Gred N1
  2. Pekerja Awam Gred R1
  3. Pekerja Awam Khas Gred R3
  4. Pemandu Kenderaan Gred R3
  5. Penghantar Notis Gred N3
CARA MEMOHON

(a)Permohonan hendaklah menggunakan Borang NRE 1/2011 dengan menyertakan bersama dokumen berikut :
(i) Salinan Surat Akuan Beranak;
(ii) Salinan Kad Pengenalan;
(iii) Salinan Sijil Berhenti Sekolah;
(iv) Salinan Sijil Persekolahan;
(v) Sekeping gambar berukuran pasport yang terbaru (tidak dikembalikan) serta; dan
(vi) Sijil-sijil yang berkaitan.

(Nota : Semua salinan dokumen hendaklah disahkan)
(b) Calon-calon yang terdiri daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam, Badan Berkanun atau Kuasa Tempatan hendaklah mengemukakan permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing dengan memastikan salinan Kenyataan Perkhidmatan yang kemas kini dan Laporan Penilaian Prestasi Tahunan disertakan bersama.

(c) Permohonan hendaklah menggunakan format Borang NRE 1/2011 yang asal serta boleh didapati terus di Kementerian atau Jabatan berkenaan. Borang salinan fotostat adalah dibenarkan.

(d) Permohonan yang berikut AKAN DITOLAK tanpa diberi sebarang jawapan :
i) tidak disertakan dengan dokumen yang diperlukan;
ii) tidak lengkap atau tidak terang;
iii) tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan dalam iklan;
iv) tidak ditulis nombor kad pengenalan;
v) tidak dikemukakan melalui Ketua Jabatan bagi pegawai sedang berkhidmat; dan
vi) tidak ditandatangani.
(e) Alamat Permohonan dan Tarikh Tutup:
(i)Sila kemukakan permohonan kepada: 
Ketua Setiausaha
Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Aras 9, Wisma Sumber Asli
No.25, Persiaran Perdana, Presint 4
62574 PUTRAJAYA
(u.p.: Seksyen Perkhidmatan)
Tel : 03-88861277/03-88861299
(ii) Tarikh tutup : 31 Mac 2011
CATATAN AM
(a) Hanya pemohon-pemohon yang layak selepas tapisan sahaja akan dipanggil menghadiri temu duga.
(b) Permohonan yang tidak menerima jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah dianggap tidak berjaya.
(c) Segala perbelanjaan menghadiri temu duga adalah ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.
(d) Calon dikehendaki membawa dokumen asal dan salinan yang telah disahkan serta gambar berukuran passport semasa temuduga.
SENARAI JAWATAN KOSONG 2011 TERKINI
Ranking: 5

{ 0 comments ... read them below or add one }

Post a Comment